Nog steeds zijn veel paarden liefhebbers onbekend met de diensten van de mobiele paardenweegschaal. Een tweet naar uw paardenvrienden wordt dan ook bijzonder op prijs gesteld. U vergroot hiermee ook uw eigen mogelijkheden mocht u nu of in de toekomst besluiten tot een aanvraag voor een afspraak.

* Hier kunt u aangeven om hoeveel paarden/pony's het ongeveer zou kunnen gaan. Aan de hand hiervan kan een zo realistisch mogelijke inschatting gemaakt worden omtrent de mogelijkheden om tot een afspraak te komen.
klik op één van de afbeeldingen voor volgende foto.


Voor foto's Vogelenzang e.a. klik HIER