Jammer genoeg zijn er nog veel paarden liefhebbers onbekend met de diensten van de mobiele paardenweegschaal. Een tweet naar uw paardenvrienden wordt dan ook bijzonder op prijs gesteld. U vergroot hiermee ook uw eigen mogelijkheden mocht u nu of in de toekomst besluiten tot een aanvraag voor een afspraak.

En wat kost het?

 

Een logische vraag, lastig te beäntwoorden en toch ook weer niet. De praktijk wijst uit dat het korte antwoord luidt:

 

€ 10,- per paard.

 

Nu zal iedereen wel begrijpen dat niemand half Nederland door kan reizen om vervolgens ergens de boel op te zetten en 1 paard te wegen voor dit bedrag. Daarom is het wat langere antwoord: deze prijs geldt bij een “redelijk aantal” te wegen paarden. En een redelijk aantal betekent dat er, op verschillende stallen op een dag genoeg paarden of pony's gewogen kunnen worden om de prijs haalbaar te maken.

 

In de praktijk gaat het als volgt. Er wordt contact gelegd, telefonisch of per mail, waarbij het (globale) aantal paarden, eventuele voorkeuren wat betreft dag of tijd en de locatie duidelijk wordt. Is het aantal 15+ dan kan doorgaans meteen een datum vastgelegd worden. De zo verzamelde gegevens van diverse adressen worden vervolgens gecombineerd om te komen tot het al genoemde “redelijke aantal”.

 

Belangrijk: Tot het moment dat we het volledig eens zijn over een termijn is voor u alles vrijblijvend! Aarzel dus niet om uw wensen kenbaar te maken, ook wanneer het om een wat kleine(re) groep gaat. Hoe meer aanvragen, des te groter de kans dat er snel een dagroute samengesteld kan worden

 

Vrijblijvend de interesse bij u op stal peilen? Klik hier voor een handige intekenlijst !

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u ten allen tijde bellen of mailen naar:

 

Info@paardenweegschaal.nl